Documenten en achtergrondinformatie

2018-07-07 Voorbeeld zienswijze

Iedere belanghebbende kan een zienswijze indienen tegen de vergunningsaanvraag van 6 juni tot 19 juli.

Let op: Het postadres moet zijn: Stadhuis, Spui 70, 2511 BT Den Haag

20180707_Voorbeeld_Zienswijze_Vuurtorenweg.

2018-03-16 Brief aan wethouder over steun voor 5 laags ontwerp

20180316 Brief naar wethouder

2016-12-24 Indiening bouwvergunning KondorWessels

Hierin wordt de bouwvergunning aangevraagd. Onder andere de ontwerpen van het nieuwe gebouw zijn hierin te vinden. Die staan overigens ook op onze pagina “foto’s en ontwerpen“.

Bekijk de omgevingsvergunning van Kondor Wessels Vastgoed van 8-6-2018 (70 appartementen, 83 parkeerplaatsen)

Bekijk de bouwvergunning aanvraag van Kondor Wessels Vastgoed van 23-12-2016 (82 appartementen, 73 parkeerplaatsen)

 

2016-06-06 Ontwerpbesluit Vuurtorenweg 35-37 – geredigeerd (41 MB)

Pas in november 2018 hebben we een digitale versie bemachtigd van het geredigeerde ontwerpbesluit Vuurtorenweg 35-37. Het is vanwege de grootte gepubliceerd op de WOS site.

Status Herbestemming Vuurtorenweg 35-37

2015-06-02 Nota van uitgangspunten

Hierin worden de eisen van de gemeente vastgelegd waaraan de bouw moet voldoen.

Deze nota van uitgangspunten is ongezien de raad gepasseerd – zie RIS282918

Onder andere de bouwhoogte van 34 meter ten opzichte van de huidige 26 meter (vanaf NAP) wordt hierin benoemd.

Lees hier de nota van uitgangspunten

2015-04-02 Presentaties Inloopavond Nota van Uitgangspunten

Tijdens de presentatie is er nauwelijks tijd besteed aan de hoogte.

De beantwoording van de vragen aan de belangstellenden per e-mail is door niemand ontvangen.

Er is niet duidelijk gemaakt hoe er een bezwaar kon worden gemaakt tegen deze uitgangspunten.

20150402_Inloopavond Vuurtorenweg 35-37 20150331

20150402_Vuurtorenweg presentatie RVB en gemeente