Waarom actie?

Het huidige gebouw naast de vuurtoren van Scheveningen is 10,5 meter hoog. De nieuwbouw zal over de gehele breedte 20 meter hoog worden. Het gebouw wordt dus twee keer zo hoog! De historische Scheveningse vuurtoren wordt naast dit nieuwe gebouw onzichtbaar en Scheveningen zal voorgoed veranderen. Dit mag niet gebeuren, stem op de petitie tegen dit plan

Deze organisaties steunen deze actie

Laatste nieuws

Bekijk de laatste ontwikkelingen

Bekijk nieuws
College (Revis) verleent omgevingsvergunning voor bouw 6-laagse hoogbouw Vuurtorenweg 35-37

Als de opstellers van de zienswijzen tegen deze geplande hoogbouw geen bezwaar indienen kan projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed over 6 weken nagenoeg beginnen met de bouwactiviteiten van het veelbesproken 6-laagse ontwerp. Ondanks ontbrekend draagvlak bij zowel de burgers als veel raadsleden – die pleiten om de vuurtoren en kustlijn te respecteren met een iets lagere […]

Lees meer
Bewonerscommissie Tegen Hoogbouw dient zienswijze in tegen 6 laags ontwerp

De Commissie Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren maakt, gesteund door meer dan 3821 ondertekeningen en de bewonersorganisatie WijkOverleg Scheveningen-dorp (WOS), bezwaar tegen de vergunning die gegeven wordt om op de Vuurtorenweg 35-37 af te wijken van het huidige bestemmingsplan. De Nota van Uitgangspunten is zonder inspraak tot stand gekomen. De hoogte van het ontwerp drukt […]

Lees meer
Artikel in de Telegraaf

Opnieuw een artikel in de Telegraaf over de bouwplannen naast de vuurtoren.  

Lees meer

Wil je helpen?

Bestuur VuurtorenWeg
Wil je ook iets doen?